Finns nu även på Kulan Idrottsskadecentrum

Fr.o.m den 3:e Oktober finns jag även på Kulan Idrottsskadecentrum på stadionområdet i Malmö på måndagar, tisdagar och fredagar. Välkommen!

För karta och mer info se http://www.kulanic.se